Colectare deseuri
reciclabile

Colectare deseuri din
constructii si demolari

Inventarul Comunei
Breasta actualizat 2019

Anunturi
Taxe si Impozite

 


ANUNȚ – AJUTOR DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI


REGULAMENT PRIVIND INSTITUIREA SI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE
DE SALUBRIZARE IN COMUNA BREASTA


OBȚINEREA VOUCHERELOR PENTRU TEHNOLOGII ASISTIVE

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilitatăți derulează proiectul
„Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, în cadrul
proiectelor cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.


Anunt de interes public !
Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii AMBROZIA


Pentru depunerea cererilor la APIA și pentru eliberarea adeverințelor, fermierii interesați vor depune cereri online pe email-ul primăriei Breasta,

cereri care neapărat trebuie sa conțină suprafata și cultura pentru anul agricol 2020. Pentru informații suplimentare aveți la dispoziție numărul de telefon: 0733 937 353.

DISPOZITIA privind constituirea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Responsabil cu protectia datelor Comuna Breasta : Berbec Claudia Marilena
e-mail : primariabreasta @ gmail.com , telefon/fax : 0251 455 016


 

Comuna Breasta este situata in judetul Dolj, la sud de municipiul Craiova, resedinta judetului, la o distanta de 5 km

Numele satelor aflate in administratie: Breasta, Cotu, Crovna, Făget, Obedin, Roşieni, Valea Lungului
Suprafata: 4134 ha
Intravilan: 548 ha
Extravilan: 3586 ha
Populatie:

TOTAL locuitori 4090 din care :
- Breasta : 2187 locuitori
- Cotu : 216 locuitori
- Crovna : 156 locuitori
- Faget : 43 locuitori
- Obedin : 469 locuitori
- Rosieni : 194 locuitori
- Valea Lungului : 632 locuitori

Gospodarii: 1250
Nr. locuinte: 1153
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 3
Asezarea geografica:

Comuna Breasta este situată în nord-vestul judeţului Dolj, la sud de municipiul Craiova, resedinţa judeţului, la o distanţă de 5 km

Activitati specifice zonei: Agricultură
Activitati economice principale: Agricultură
Comerţ
Obiective turistice: Satul de vacanţă Breasta
Biserica monument istoric Breasta
Facilitati oferite investitorilor: Taxe şi impozite reduse
Terenuri disponibile pentru concesionare
Utilităţi
Proiecte de investitii: Canalizare şi staţie de epurare
Cămin cultural
Construire grădiniţă

 

 


 

ANUNTURI

25.11.2021

ANUNT COLECTIV nr.1949 pentru publicare prin publicitate - acte administrative fiscale

24.11.2021

ANUNT COLECTIV nr.1940 pentru publicare prin publicitate - acte administrative fiscale

18.11.2021

ANUNT COLECTIV nr.1903 pentru publicare prin publicitate - acte administrative fiscale

14.10.2021

Publicatie de vanzare imobiliara - licitatie publica a imobilului situat in Com. Breasta, str. Cimitirului, nr.36

13.10.2021

Rezultat proba interviu pentru concurs ocuparea a 2 funcții contractuale vacante, guard si muncitor necalificat.

13.10.2021

Rezultat proba scrisa pentru concurs ocuparea a 2 funcții contractuale vacante, guard si muncitor necalificat.

13.10.2021

Barem corectare pentru concurs ocuparea a 2 funcții contractuale vacante, guard si muncitor necalificat.

08.10.2021

Rezultat selectie dosare pentru ocuparea a 2 funcții contractuale vacante, guard si muncitor necalificat.

21.09.2021

Concurs pentru ocuparea a 2 funcții contractuale vacante, guard si muncitor necalificat.
----------------------------
Bibliografie concurs.


Mai multe anunturi ...