Cereri/formulare

Acte necesare obtinerii certificatului de confirmare a depunerii documentatiei in vederea obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare emiterii autorizatiei in baza Legii nr. 507/2002
 1. Cerere – tip, completata potrivit formularului care constituie anexa nr.2 la prezentele Norme metodologice, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii asociatiei;
 2. Cazierul judiciar al persoanei solicitante sau al tuturor membrilor asociatiei familiale, in original;
 3. Copii legalizate de pe actele de identitate ale persoanei solicitante sau, dupa caz, ale tuturor membrilor asociatiei familiale;
 4. Certificatul medical eliberat in conditiile legii, privind starea sanatatii persoanei fizice, respective a membrilor asocialtiei familiale, care sa le permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, in original;
 5. Copii legalizate de pe documentele care atesta calificarea professionala a persoanei fizice, respectiv a membrilor asocialtiei familiale, in conditiile art.8 si art. 9 din lege si, dupa caz, de pe autorizatia speciala emisa de organelle competente, potrivit legii;
 6. Actul de proprietate sau declaratie notariala pentru stabilire sediu.
Acte necesare pentru emiterea autorizatiei in baza Legii nr.507/2002
 1. Cererea – tip, completata potrivit anexei 4, semnata de solicitant sau, in cazul infiintarii asociatiei familiale, semnata de toti membrii acestei asocialtii;
 2. Certificatul eliberat de Primarie;
 3. Copii legalizate de pe documentele doveditoare a dreptului de folosinta al persoanei fizice/ membrilor asociatiei familiale asupra spatiului/ spatiilor autorizate conform obiectului de activitate, in care se vor desfasura activitatile principale si, dupa caz, activitatile secundare, care fac obiectul autorizarii;
 4. Copii legalizate de pe autorizatia speciala emisa de organele competente potrivit legii pentru desfasurarea activitatilor economice a caror exercitare necesita o autorizatie speciala;
 5. Dupa caz, declaratiile pe propria raspundere pentru acordurile si avizele emise de catre institutiile abilitate sau documentele necesare pentru obtinerea acestor acorduri si avize, potrivit anexei nr.3;
 6. Dovada rezervarii denumirii la Registrul Comertului;
 7. Acordurile si avizele solicitate prin certificat.
Acte necesare pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei societati
 1. Declaratie de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri, pe terenuri, taxa mijloc transport, taxa firma, taxa reclama si publicitate;
 2. Copie dupa certificatul de inregistrare fiscala;
 3. Copie dupa contractul de vanzare-cumparare;
 4. Copie dupa factura fiscala.
Acte necesare eliberarii certificatelor de nastere duplicate (pierdere, preschimbare)
 1. Cerere tip;
 2. Buletin sau carte de identitate;
 3. Timbru fiscal de 2000 lei.
Acte necesare pentru inregistrarea unui nou nascut
 1. Certificat medical constatator al nou nascutului viu;
 2. Buletinele parintilor;
 3. Certificatul de casatorie;
 4. Certificatele de nastere ale parintilor (in cazul in care parintii nu sunt casatoriti).
Acte necesare inregistrarii decesului
 1. Certificat medical constator al decesului eliberat de medicul de familie sau spital;
 2. Buletinul sau cartea de identitate a decedatului;
 3. Certificatul de nastere al decedatului;
 4. Certificatul de casatorie al decedatului;
 5. Livretul militar al decedatului (pentru barbatii pana in 45 ani);
 6. Daca declararea decesului nu se face in cel mult a treia zi de la deces, se aduce de la Parchetul de pe langa Tribunalul Judetean dovada de inregistrare a decesului.
Acte necesare pentru inregistrarea unei casatorii
 1. Certificate prenuptiale de la medicul de familie;
 2. Buletinele sau cartile de identitate;
 3. Certificatele de nastere;
 4. Sentinta de divort definitiva sau certificatul de deces al fostului sot (fostei sotii), in cazul in care persoana respectiva este la a doua casatorie;
 5. Taxa – 250000 lei.
Acte necesare pentru eliberarea livretului de familie

A) Din oficiu – se elibereaza la casatorie fara alte acte suplimentare.
B) La cerere

 1. Buletinele sau cartile de identitate;
 2. Certificatul de casatorie;
 3. Certificatele de nastere ale copiilor sub 18 ani.
Acte necesare pentru eliberarea sesizarii pentru deschiderea procedurii succesorale

A) Din oficiu – se elibereaza cu ocazia declararii unui deces in urma depunerii unei declaratii de avere.
B) La cerere

 1. Buletinul sau cartea de identitate a mostenitorului, care se va prezenta personal.
 2. Certificatul de deces.
 3. Cerere – declaratie.
 4. Taxa succesiune – 200000 lei.
Acte necesare pentru scutirea de taxe si impozite a veteranilor de razboi ai a vaduvelor veteranilor de razboi (care nu s-au recasatorit)
 1. legitimatie de veteran de razboi vizata pe anul in curs;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. cerere;
 4. copie dupa buletin sau cartea de identitate.
Acte necesare scutirea de taxe si impozite a persoanelor invalide, cu gradul de invaliditate I si II
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 4. copie dupa decizia asupra capacitatii munca.
Acte necesare pentru inscrierea mijloacelor de transport in evidentele fiscale
 1. copie dupa cartea de identitate;
 2. copie dupa fisa de inmatriculare;
 3. contractul de vinzare-cumparare sau factura (original);
 4. copie dupa bulletin sau cartea de identitate;
 5. cerere.
Acte necesare pentru inscrierea unui imobil, teren in evidentele fiscale
 1. declaratie de impunere;
 2. cerere;
 3. copie dupa actul de proprietate, contractul de vanzare-cumparare.
Acte necesare acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate sau act notarial;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 4. copie dupa certificatul de deces (in cazul mostenitorilor).
Acte necesare pentru acordarea sprijinului direct (prima) producatorilor agricoli
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate.
Acte necesare pentru defrisarea viei
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate.
Acte necesare pentru plantare vie
 1. cerere;
 2. copie dupa actul de proprietate;
 3. copie dupa buletin sau cartea de identitate.
Acte necesare pentru obtinerea ajutorului social
 1. cerere;
 2. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 3. adeverinta posesie teren agricol;
 4. certfificat fiscal;
 5. adeverinta AJOFM;
 6. adeverinta salariu;
 7. copie dupa certificatele de nastere ale copiilor;
 8. cupon somaj;
 9. adeverinta de elev;
 10. cupon de pensie;
 11. copie dupa certificatul de casatorie.
Acte necesare pentru obtinerea alocatiei complementare
 1. cerere;
 2. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 3. adeverinta posesie teren agricol;
 4. certfificat fiscal;
 5. adeverinta salariu;
 6. copie dupa livretul de familie;
 7. cupon somaj;
 8. cupon de pensie;
 9. adeverinta de elev;
 10. copie dupa certificatele de nastere ale copiilor.
Acte necesare pentru obtinerea alocatiei monoparentale
 1. cerere;
 2. copie dupa buletin sau cartea de identitate;
 3. copie dupa livretul de familie;
 4. adeverinta de elev;
 5. copie dupa livretul de familie;
 6. adeverinta posesie teren agricol;
 7. certfificat fiscal;
 8. copie dupa certificatele de nastere ale copiilor.
Sari la conținut