Registrul agricol

Date de contact: Telefon: 0770 309 395
E-mail: registrulagricolbreasta@gmail.com

Termene pentru declararea suprafetelor agricole in Registrul Agricol

Termenele la care se efectueaza declararea si inscrierea anuala a datelor in Registrul Agricol sunt urmatoarele:

a) pana la 28 februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate si cel pe care iI utilizeaza, cladirile cu destinatia de locuinta, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente persoanele fizice/juridice la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite In cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri:
b) 1- 31 mai, pentru date le privind modul de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numarul pomilor in anul agricol respectiv.
c) Persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date pentru a fi 1nscrise in Registrul Agricol si in afara acestor intervale de timp, ori in cazul in care au intervenit modificari in proprietate, in termen de 30 de zile de la aparitia modificarii.
d) In cazul In care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratille la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modiflcari, fapt pentru care In registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea „report din oficiu” la rubrica „semnatura declarantului”.

Acte necesare inregistrare teren in Registrul Agricol

– Declaratia pe proprie raspundere: descarca declaratia
– Actul de identitate al tuturor membrilor familiei, certificate de nastere pentru copii minori care nu au implinit varsta de 14 ani;
– Extras carte funciara asupra imobilului (casa de locuit si teren aferent);
– Titluri de proprietate asupra terenurilor agricole pe care le detineti in proprietate, contracte de vanzare-cumparare, succesiuni, mosteniri, contracte de intretinere sau orice acte care sa ateste proprietatea;
– Date cu privire la numarul de animale detinute la inceputul anului (adeverinta de la medicul veterinar cu numarul de animale detinute pe specii, sex);
– Numarul de pomi fructiferi – in livezi si razleti – pe specii si soiuri;
– Informatii privind productia vegetala si animala obtinuta:
– Alte documente care pot sta la baza declararii si completarii registrului agricol.

Sari la conținut