Solicitarea informațiilor de interes public

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

Program de furnizare a informațiilor de interes public

Luni, marți, miercuri, vineri 08:00 – 16:00

Joi 08:00 – 18:00

Lista documentelor de interes public comunicate din oficiu

Lista documentelor de interes public, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu

Sari la conținut